Tuuletõkkeplaat

Tuuletõkkeplaati kasutatakse hoonete välisseinte, lagede ja katuste konstruktsioonides tuulttõkestava, soojustava ja konstruktsiooni jäikust tõstva
elemendina.


Tuuletõkkeplaat kaitseb soojusisolatsiooni ilmastiku mõjude eest. Tänu tihedale struktuurile tõkestavad tuuletõkkeplaadid külma välisõhu juurdepääsu
seina soojustuskihtidele, mis hoiab ära konst ruktsiooni jahtumise ning tagab, et soojustus toimiks efektiivselt. Tuuletõkkeplaat on vettpidav, kuid samas
laseb ta hoonest eralduva veeauru ja õhu endast läbi. Seega paigaldatakse neid vahetult soojusisolatsioonile väliskihi peale. See tagab ehituskonstruktsioonide
niis kusvahetuse ning väldib soojustuskihi märgumist. Plaatidel on piisav mehaaniline tugevus, mis võimaldab nende kasutamist konstruktsiooni jäikust tõstva
elemendina. Tuuletõkkeplaadid on märgistatud kirjaga “SKANO”.