Vundamendid ja soklid

vundamendid ja soklid

Vundamendi, keldriseinte ja põrandate õige soojustamine aitab vältida umbes 20% soojakadudest ja säästa küttekulu arvelt. Juhul kui hoonesse on planeeritud põrandaküte, on põranda soojustamine lausa kohustuslik, vältimaks soojuskadu mittevajalikus suunas. Tavaliselt paigutatakse vee- ja kanalisatsioonitorud pinnasesse allapoole maapinna külmumispiiri. Alati pole see aga võimalik või otstarbekas.

Kuidas valida õiget Estplast EPS-soojustusplaati vundamentide ja soklite soojustamiseks?

Kuna vundamentide ja soklite soojustamiseks on Estplasti EPS-plaatide tootevalikus neli erinevate omadustega plaati, siis tuleb soojustamisel kindlasti arvesse võtta konstruktsioonide kasutuskoormust.

Estplastil on vundamentide ja soklite soojustamiseks suurim tootevalik

Tulenevalt heast soojusisolatsioonivõimest, suurest niiskuskindlusest ja koormustaluvusest on Estplast EPS 80 parim materjal mõõduka kasutuskoormusega vundamentide ja soklite soojustamiseks.

Estplast EPS 100 on mõeldud suure kasutuskoormusega pindade soojustamiseks:

- suure koormusega betoonpõrandad

- pinnasel paiknevad betoonpõrandad

- betoonist plaatvundamendid

- konstruktsiooniga betoonpõrandad

- ehitiste kaitse külmakerke eest

- pinnases asuvad tehnovõrgud

Eriti suure kasutuskoormusega konstruktsioonid peavad vastu pidama suurele lühi- ja pikaajalisele koormusele, olles samaaegselt minimaalse deformatsiooniga. EPS 200 soojusplaadid on suure koormustaluvuse, paindetugevuse ja niiskuskindlusega ning väikese soojusjuhtivusega. Estplast EPS 200 on mõeldud järgmiste konstruktsioonide soojustamiseks:

- plaatvundamendid

- tööstushooned

- ladude põrandad

- garaažide põrandad

- parklad

Estplast EPS PERIMEETER on spetsiaalne niiskuskindel, tihe ja tugev isolatsioonimaterjal, mis sobib väga hästi niiskete kohtade isolatsiooniks:

- maja vundamendi ja vundamendialuse pinnase soojusisoleerimiseks;

- välimiste keldriseinte, soklite ja alusmüüride välispidiseks soojustamiseks;

- torustike (sh kuivendustorustike), torukaevikute, kaevude ja drenaažide isoleerimiseks külmumise eest (plaadid võib paigaldada pinnasesse ja nad ei vaja eraldi niiskustõkkega katmist pinnase poolt);

- hoonete ja hooneosade külmakergete vähendamiseks.

EPS PERIMEETER Pluss plaatide tootmisprotsessis valmistatakse iga leht eraldi kõrgtehnoloogilises vormimismasinas. Sellise tootmismeetodi korral säilivad graanulid tervetena, mis omakorda tagab toodangu maksimaalse kvaliteedi ja võimaldab hoida veeimavuse näitaja väiksena.

Saadaval on erineva tugevusega EPS PERIMEETER Pluss plaate: EPS 120 PERIMEETER Pluss, EPS 150 PERIMEETER Pluss, EPS 200 PERIMEETER Pluss. Sobiv materjal tuleb valida sõltuvalt konstruktsiooni kasutuskoormusest: tavaliselt kasutatakse EPS 120 või EPS 150 PERIMEETER Pluss plaate, eriti suure kasutuskoormusega  konstruktsioonide (nt õuealad, keldri välisseinad, terrassid, parkimisalad)soojustamiseks kasutatakse EPS 200 PERIMEETER Pluss plaate.

Tänu poolpunnsoonelisele servale hoiavad PERIMEETER Pluss plaadid efektiivselt soojust ning neid on mugav ühendada.

 

TEHNILINE
NÄITAJA
KATSE-
MEETOD
ÜHIK       TOODE    
      EPS 80 EPS 100 EPS 200 EPS 120
Perimeeter Pluss
EPS 150
Perimeeter Pluss
EPS 200
Perimeeter Pluss
Plaadi pikkus EN 822 % v mm ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3
Plaadi laius EN 822 % v mm ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3 ±0,6v±3
Plaadi paksus EN 823 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
Plaadi täisnurksus EN 824 mm/m ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
Plaadi tasapinnalisus EN 825 mm 10 10 10 10 10 10
Soojuserijuhtivus λ d EN 12667 W/(m·k) ≤0,038 ≤0,037 ≤0,033 ≤0,036 ≤0,034 ≤0,033
Soojuserijuhtivus λ10 EN 12667 W/(m·k) ≤0,036 ≤0,035 ≤0,032 ≤0,034 ≤0,032 ≤0,032
Survepinge 10% def. korral EN 826 kPa ≥80 ≥100 ≥200 ≥120 ≥150 ≥200
Paindetugevus EN 12089 kPa ≥125 ≥150 ≥250 ≥170 ≥200 ≥250
Veeimavus EN 12087 % ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3 ‹ 2* ‹ 3** ‹ 2***
Tuleklass EN 11925-2   E E E E E E
Veeauru läbilaskvus µ EN 13163, tabel D2   20-40 30-70 40-100 30-70 30-70

40-100

Plaadi mõõtmed EN 822 mm 1000x1200 1000x1200 1000x1200 1000x1200 1000x1200 1000x1200
Plaadi paksus EN 823 mm 25/5/100 25/50/100 25/50/100 50/75/100 50/75/100 50/75/100
plaate pakis   tk 20/10/5 20/10/5 20/10/5 10/7/5 10/7/5 10/7/5
m² pakis   24/12/6 24/12/6 24/12/6 12/8,4/6 12/8,4/6 12/8,4/6
m³ pakis   0,6 0,6 0,6 0,6/0,63/0,6 0,6/0,63/0,6 0,6/0,63/0,6