Tehnovõrgud

tehnovõrgud

Tehnovõrkude soojustamisel soovitab Estplast kasutada EPS 80 või EPS 100 soojustusplaate. Konkreetne soojustusplaadi tüüp tuleb valida vastavalt pinna koormusele. EPS 80 ja EPS 100 võib paigaldada pinnasesse, sest need kaitsevad tõhusalt külmakerke eest.

 

TEHNILINE
NÄITAJA
KATSE-
MEETOD
ÜHIK
TOODE
      EPS 80 EPS 100
Plaadi pikkus EN 822 % v mm ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3
Plaadi laius EN 822 % v mm ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3
Plaadi paksus EN 823 mm ±2 ±2
Plaadi täisnurksus EN 824 mm/m ±5 ±5
Plaadi tasapinnalisus EN 825 mm 10 10
Soojuserijuhtivus λ d EN 12667 W/(m ·k) ≤ 0,038 ≤ 0,037
Soojuserijuhtivus λ10 EN 12667 W/(m ·k) ≤ 0,036 ≤ 0,035
Survepinge 10% def. korral EN 826 kPa ≥80 ≥100
Paindetugevus EN 12089 kPa ≥125 ≥150
Veeimavus EN 12087 % ‹ 3 ‹ 3
Tuleklass EN 11925-2 ־ E E
Veeauru läbilaskvus µ EN 13163, tabel D2   20-40 30-70
Plaadi mõõtmed EN 822 mm 1000 x 1200 1000 x 1200
Plaadi paksus EN 823 mm 25 / 50 / 100 25 / 50 / 100
plaate pakis   tk 20 / 10 / 5 20 / 10 / 5
m² pakis   24 / 12 / 6 24 / 12 / 6
m³ pakis   0,6 0,6