Põrandad

Põrandad

Põrandate soojustamisel tuleb lähtuda pinna kasutuskoormusest. Estplast pakub nelja erineva kasutuskoormusega EPS-plaate põrandate soojustamiseks.

TEHNILINE
NÄITAJA
KATSE-
MEETOD
ÜHIK
TOODE
      EPS 60 EPS 80 EPS 100 EPS 200
Plaadi pikkus EN 822 % v mm ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3
Plaadi laius EN 822 % v mm ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3
Plaadi paksus EN 823 mm ±2 ±2 ±2 ±2
Plaadi täisnurksus EN 824 mm/m ±5 ±5 ±5 ±5
Plaadi tasapinnalisus EN 825 mm 10 10 10 10
Soojuserijuhtivus λ d EN 12667 W/(m ·k) ≤ 0.040 ≤ 0,038 ≤ 0,037 ≤ 0,033
Soojuserijuhtivus λ10 EN 12667 W/(m ·k) ≤ 0.037 ≤ 0,036 ≤ 0,035 ≤ 0,032
Survepinge 10% def. korral EN 826 kPa ≥60 ≥80 ≥100 ≥200
Paindetugevus EN 12089 kPa ≥100 ≥125 ≥150 ≥250
Veeimavus EN 12087 % ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3
Tuleklass EN 11925-2   E E E E
Veeauru läbilaskvus µ EN 13163, tabel D2   20-40 20-40 30-70 40-100
Plaadi mõõtmed EN 822 mm 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200
Plaadi paksus EN 823 mm 25 /50 /100 25 /50 /100 25 /50 /100 25 /50 /100
Plaate pakis   tk 20 /10 /5 20 /10 /5 20 /10 /5 20 /10 /5
m² pakis   24 /12 /6 24 /12 /6 24 /12 /6 24 /12 /6
m³ pakis   0.6 0.6 0.6 0.6