Fassaadid

fassaadid

Ehitiste fassaadide soojustamisel tuleb kindlasti kasutada spetsiaalselt selleks eesmärgiks valmistatud Estplasti EPS-fassaadiplaate.

Estplasti EPS FASSAAD isolatsioonimaterjal on mõeldud spetsiaalselt välisseinte soojusisolatsiooniks. EPS FASSAAD plaate kasutatakse nii uusehitusel kui ka renoveerimistöödel:

- uusehitise soojustamisel on soojustuskihi paksus üldjuhul 180-200 mm,

- hoonete renoveerimisel on soojustuskihi paksus üldjuhul 150 mm.

Estplast toodab erineva tugevusega FASSAAD plaate: EPS 60 FASSAAD, EPS 70 FASSAAD, EPS 100 FASSAAD. Välisseinte soojustamisel kasutatakse tavaliseltEstplasti EPS 60 FASSAAD ja EPS 70 FASSAAD plaate, suuremat koormust taluvates kohtades (ühiskondlike hoonete alumised korrused, ustega piirnevad alad, soklid) on soovitatav kasutada Estplast 100 FASSAAD plaati. Suurema löögikindluse saavutamiseks soovitame kõrgendatud vandalismiohuga kohtades kasutada kahekordset armeervõrku.

UUS! EPS 60 SILVER on innovatiivne fassaadi soojustusmaterjal. EPS 60 SILVERon materjal, mille isolatsiooniomadused on võrreldes standardse valge EPSiga 20% efektiivsemad. Soojusjuhtivus on ehitusmaterjali olulisim näitaja. Mida väiksem on soojusjuhtivus, seda paremad on isolatsiooniomadused. EPS 60 SILVER puhul on efektiivsus saavutatud tänu soojusülekande optimeerimisele EPS-vahus. Soojuskiirguse tõttu tekkivat soojusülekannet on vähendatud, kasutades lisandeid kiirguse neelamise ja peegeldumise suurendamiseks. Selle tulemusena väheneb soojusjuhtivus EPS SILVER vahus tunduvalt, eriti väikese tihedusega alal.

Estplasti EPS SILVER ja FASSAAD plaadid on raskesti süttivad (tuleklass E), täpsete ja stabiilsete mõõtmetega, kerged ja lihtsate vahenditega sobivasse mõõtu lõigatavad.

Soovitame vältida otsese päikesevalguse langemist EPS SILVER plaatidele.

Plaadid paigaldatakse vertikaalselt karkassi väliskülgedele aurutõkkega vastu ehitise köetavat külge. Sõltuvalt aluspinnast kinnitatakse EPS-vooderdus sobivate mehaaniliste kinnitusvahenditega. Pidage meeles, et mõned liimid sisaldavad naftapõhiseid lahusteid, mis kokkupuutel vahtpolüstüreeniga seda lahustavad. Vooderduse vuugid tuleb sulgeda ja tasandada. Soojustusplaadid tuleb asetada nihutatud vuukide suhtes selliselt, et vertikaalsed vuugid ei jääks kohakuti. Täiendavaks tihendamiseks teibitakse vuugid ning konstruktsiooni püsivuse saavutamiseks paigaldatakse nurgaklambrid. Tõenäoliselt ei vaja te tuuletõket, kui vooderdus on õigesti paigaldatud ja kasutatud on vuukide teipkatet. Läbi välisvooderduse on lihtne kinnitada erinevat liiki sulunditega rõhtvoodrilaudu ja lõplikke viimistluskihte, et luua esteetiliselt kena hoone.

 

TEHNILINE
NÄITAJA
KATSE-
MEETOD
ÜHIK
TOODE
     

EPS 60

FASSAAD

EPS 70

FASSAAD

EPS 100

FASSAAD

EPS 60

SILVER

Plaadi pikkus EN 822 % v mm ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v±3
Plaadi laius EN 822 % v mm ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v ±3 ±0,6 v±3
Plaadi paksus EN 823 mm ±2 ±2 ±2 ±2
Plaadi täisnurksus EN 824 mm/m ±5 ±5 ±5 ±5
Plaadi tasapinnalisus EN 825 mm 5 5 5 5
Soojuserijuhtivus λd EN 12667 W/(m ·k) ≤ 0,040 ≤ 0,040 ≤ 0,037 0,033
Soojuserijuhtivus λ10     ≤ 0,037 ≤ 0,038 ≤ 0,035 0,031
Survepinge 10% def. korral EN 826 kPa ≥60 ≥70 ≥100 ≥60
Paindetugevus EN 12089 kPa ≥100 ≥115 ≥150 ≥100
Veeimavus EN 12087 % ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3
Tuleklass EN 11925-2   E E E E
Veeauru läbilaskvus µ EN 13163, tabel D2   20-40 20-40 30-70 20-40
Plaadi mõõtmed EN 822 mm 600 x 1000 600 x 1000 600 x 1000 600x1000
Plaadi paksus EN 823 mm 50/100/150 50/100/150 50 /100/150 50/100/150
plaate pakis   tk 20 / 10 / 6 20 / 10 / 6 20 / 10 / 6 20 / 10 / 6
m² pakis   12 / 6 / 3,6 12 / 6 / 3,6 12 / 6 / 3,6 12 / 6 /3,6
m³ pakis   m3 0,6/0,6/0,5 0,6/0,6/0,54 0,6/0,6/0,54 0,6/0,6/0,54